Tuesday, 07 April, 2020

My Blog

Category: Tử Vi Nam Phái


Tham lang tinh – Toàn thư       Thuộc tính ngũ hành của sao Tham lang là dương mộc (khí – bên ngoài), là âm thủy (thể – bên trong), là ngôi sao thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu. Hóa khí là Read more…


Sự khai mở về cách luận của Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh. Xem thấy Đẩu Số với môn Ngũ Tinh có điểm không giống nhau, từ đây ta thấy về tinh thần cơ bản nó khác nhiều với các thuật Read more…


2. Hình tính phú: Nguyên phu tử vi đế tọa, sinh vi hậu trọng chi dung. Thiên phủ tôn tinh, dã tác thuần hòa chi thể. (Tử Vi nam mệnh thủ trung Uy nghi phúc hậu hình dung an nhàn Read more…


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a Read more…


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a Read more…


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a Read more…


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a Read more…