Tuesday, 07 April, 2020

My Blog

Author: Mode Mode


Tham lang tinh – Toàn thư       Thuộc tính ngũ hành của sao Tham lang là dương mộc (khí – bên ngoài), là âm thủy (thể – bên trong), là ngôi sao thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu. Hóa khí là Read more…