Tuesday, 07 April, 2020

My Blog

Tham Lang tinh quyết


Tham lang tinh – Toàn thư

      Thuộc tính ngũ hành của sao Tham lang là dương mộc (khí – bên ngoài), là âm thủy (thể – bên trong), là ngôi sao thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu. Hóa khí là đào hoa, chủ về họa phúc, dục vọng. 

      Trong lá số, sao Tham lang và sao Thất sát, Phá quân luôn nằm ở cung vị tam phương hội chiếu, nên được gọi chung là Sát Phá Lang – đây chính là điểm chuyển ngoặt đánh dấu những biến động lớn trong vận mệnh. Nếu vận hạn gặp sao này, lại gặp sát tinh hay bị sát tinh hội chiếu, sẽ là “Trúc la tam hạn” chủ về đại hung. Nhưng tính chất biến động của sao Tham lang là yếu hơn, so với Thất sát và Phá quân, chủ yếu thiên về “tửu sắc tiền tài“.

      Tham lang là một ngôi sao chủ về đa tài đa nghệ, mang tính đào hoa, phạm vi tài nghệ rất rộng, không những có tài nghệ thuật, còn có sở trường về ngôn ngữ, là nam giới tinh thông cầm kỳ thi họa, là nữ giới khéo nữ công gia chính, đều am hiểu lễ nghĩa, có chừng có mực, vì yêu cầu của công việc nên thường xuyên phải tham gia tiệc tùng ngoại giao, khó tránh khỏi sa đà vào sắc dục.

      Sao Tham lang là thần dục vọng, là sao đào hoa, có thể ban phúc, cũng có thể giáng họa, nên thiện ác lẫn lộn, gặp Cát sẽ chủ về quý, gặp Hung sẽ chủ về phù phiếm giả tạo, lúc thì thao thao nhân nghĩa đạo đức, lúc lại bị cuốn theo sắc dục mà không còn biết đến lễ nghĩa liêm sỉ, tính tình phóng đãng. Trạng thái họa phúc của sao Tham lang có liên quan đến khái niệm nhân quả, tức gieo mầm thiện được phúc báo, gieo mầm ác gặp quả báo.

      Thuộc tính ngũ hành của sao Tham lang thuộc Giáp mộc, Giáp đứng đầu mười thiên can, nên mang nghĩa “mở đầu”; Mộc chứa sinh khí, có xu thế phát triển, bởi vậy ranh giới giữa thiện và ác của sao Tham lang thường rất mỏng manh. Lại vì Tham lang tuy thuộc Mộc, nhưng gốc lại thuộc Thủy, nên tại Số khí hóa là Đào Hoa, khiến cho tính chất của sao Tham lang có xu hướng đào hoa, ưa thích chuyện phóng đãng dâm dật, thường xuyên thay đổi, tính thích so bì kèn cựa, nhiều tham vọng, quá thông minh khôn khéo mà bị mang vạ. Nếu Tham lang nằm cùng cung với Văn Xương (sao Giờ) và Vũ khúc, chủ về phù phiếm giả dối, đào hoa, một đời liên tục vấp phải các rắc rối về tình cảm.

      Sao Tham lang khi làm sao Thiên Tài, thì tiền của đấy là trong thành có bại, trong được có mất. Bởi vậy, khi Tham lang gặp sao Chính tài là Vũ Khúc, sẽ không thành tựu cho người trẻ tuổi, thành đạt sớm sẽ phá sản sớm, sau năm 35 tuổi phát tài mới có thể giữ được.

      Sao Tham lang cũng chủ về tính hưởng thụ, thiên về những hưởng thụ cao cấp về mặt vật chất, thích tiêu pha nên dễ thành hoang phí, điều này nhiều khi do môi trường sống tạo thành, nên có khác với tính chất hưởng phúc của sao Thiên đồng.

      Trong số các ngôi sao của Tử Vi Đẩu Số, thì sao Tham lang ưa được Sát tinh xung phá nhất. Nếu sao Tham lang nằm cùng cung với Hỏa tinh hay Linh tinh, thì hành Hỏa của hai sao Hỏa Linh sẽ khắc chế hành Thủy ở gốc của Tham lang, mà được Mộc tương sinh. Đặc biệt là dương Hỏa của Hỏa tinh sẽ khắc chế được âm Thủy của sao Tham lang, khắc một cách hữu tình, tạo thành cách “Hỏa Tham” hoặc “Linh Tham“, nên trong cuộc đời sẽ có những biểu hiện mang tính đột phá, tăng cường sức mạnh của sao Tham lang, theo nghiệp Võ sẽ hiển đạt. Nếu Thân lại ở Hóa Lộc sẽ phát tài chóng vánh. Nếu sao Tham lang rơi vào cung Không Vong, hoặc gặp sao Hóa Kị, sẽ lại trở thành đoan chính, ức chế được các đặc tính đào hoa, như tửu, sắc, tiền, tài, và phát huy được những tài năng nghệ thuật. Nếu sao Tham lang nằm cùng cung với Địa không, Địa kiếp, chủ về có những kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu sở trường.

     Sao Tham lang tuy ưa gặp được Sát tinh xung phá, nhưng lại khó chống đỡ nổi sát khí của các sao Đà la, Kình dương. Nếu như Tham lang đồng cung với Đà la hay Kình dương, lại gặp các sao Địa không, Địa kiếp, Hỏa tinh, Linh tinh, Hóa Kị, sẽ khiến cho Tham lang khó phát huy được tiềm năng, nên chủ về vất vả lao lực, nhờ vào tài khéo, kỹ nghệ để mưu sinh, dễ trở thành kẻ tiểu nhân hèn kém.

      Sao Tham lang gặp Phá quân, dễ mất mạng vì ham mê tửu sắc. Nếu gặp Lộc tồn chủ về cát lợi. Gặp ám (Cự môn), hao (Phá quân), chủ về phù phiếm giả tạo. Gặp tù (Liêm trinh) chủ về không trong sạch. Gặp sát cô (Thất sát) dễ mắc hình ngục tù đầy. Gặp Kình Đà dễ mắc bệnh trĩ. Gặp hình (Kình dương), kị (hóa Kị) trên người có vết chàm.

      Sao Tham lang gặp Hóa Lộc Hóa Quyền, chủ về phát tài đột ngột, có tiền của bất ngờ. Kị nhập cung Thủy (Hợi Tý), sẽ là tượng “Phiếm thủy đào hoa” (đào hoa trôi nổi), nếu lại gặp thêm các sao đào hoa khác như Hồng loan, Thiên hỷ, Thiên diêu, đường tình duyên càng thêm phức tạp. Sao Tham lang nếu nhập Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, gọi là “Tài nhập khố v” (Của nhập vào kho), không bị Thiên la Địa võng khống chế, hơn nữa còn có được khả năng giải trừ tai ách.

      Sao Vũ khúc và sao Tham lang gặp miếu, trấn mệnh tại Sửu, Mùi, là cách “Tham Vũ đồng hành“, chủ về thành tựu muộn, gặp được thời cơ tốt đẹp sẽ thành công nhanh chóng (nếu như Thái dương và Thái âm lại kèm ở hai bên cung Mệnh, là cách “Nhật Nguyệt giáp mệnh” chủ về giầu có suốt đời). 
      Nếu sao Tham lang nhập miếu, trấn mệnh tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, lại nằm cùng cung với Hỏa tinh (hoặc Linh Tinh) là cách “Hỏa Tham” (hoặc “Linh Tham“), sẽ là người trợ tá đắc lực, thành tựu nhanh chóng. 
      Sao Liêm trinh nhập miếu, trấn mệnh tại Thân, Dần, lại có sao Tham lang tại cung đối diện chầu chiếu, là cách “Hùng tútriều nguyên“, sẽ đảm nhiệm chức vụ quan trọng.
      Sao Tử vi và sao Tham lang trấn mệnh tại Mão, Dậu, lại gặp Địa không, Địa kiếp, bốn sát tinh hoặc Hóa Kị, là cách “Cực cư Mão Dậu“, muôn sự bất lợi, là mệnh tăng ni thoát tục. 
      Sao Tham lang trấn mệnh tại Hợi Tý, lại gặp hình (Kình dương), Hóa Kị, là cách “Phiếm thủy đào hoa”, chủ về phong lưu đa tình.
      Tham lang và Kình dương cùng đóng tại cung Mệnh, là cách “Phong lưu thái trượng“, là người thông minh nhưng rất phong lưu. 

0 comments on “Tham Lang tinh quyết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *