Tuesday, 07 April, 2020

My Blog

Thái Vi Phú


Thái Vi Phú

Đẩu số vô cùng huyền ảo thâm thúy, lý lẽ và ý nghĩa khó mà lường hết được. Tuy rằng có đặt ra các vấn đáp trong mỗi chương, nhưng do ngôn ngữ có giới hạn nên không thể nói hết thành lời được. Ngay như phân dã (địa phận) của các sao, tính chất sở thuộc của chúng, thọ yểu hiền ngu, phú quý bần tiện, đều không thể luận cứng nhắc theo 1 kiểu được đâu.

Sao phân bố trên 12 cung của nó, số định ba mươi sáu vị, nhập miếu là hay mà thất độ (lạc hãm) thì hỏng. Đại để lấy Phúc đức làm gốc của Thân Mệnh, thêm căn nguyên là sự biến đổi cùng-thông của sự thiên bẩm.

Sao có thể cùng chỗ, nhưng số có sự phân định (khác biệt), nên hiểu sinh khắc của chúng là trọng yếu, tất sẽ tỏ tường sự phân biệt miếu đắc hay thất hãm ở cung viên.

Xem triền xá (nơi cư ngụ của sao trên vòng xoay) của Tử Vi, tượng chủ mỗi một ngày, thống suất chư tinh liệt tú mà tạo thành tinh viên, thổ tinh tạo ra thành quách cung viên có thể di động, kim tinh chuyên ti tài khó rất sợ không vong.

Đế tinh động thì liệt tú ắt sẽ xáo động gấp rút, Tham thủ Không thì tài nguyên chẳng thể tụ được.

Chức vụ của các ti (có sự phân biệt), không thể can dự (chồng chéo) vào được.

Tự răn mình (tạm) ko xét xét đến Cơ, (tạm) quên đi Biến, để biết số của tạo hóa vậy.

Quy ước rằng:

Lộc phùng xung phá, cát xứ tàng hung.

(Lộc gặp Sát Phá xung chiếu thì như ở chỗ cát mà có tàng ẩn cái hung).

Mã ngộ Không Vong, chung thân bôn tẩu.

(Mã gặp Không Vong thì suốt đời bôn ba vất vả).

Sinh phùng bại địa, phát dã hư hoa.

(Mệnh cư chỗ bại địa là như hoa sớm nở chiều tàn).

Tuyệt xứ phùng sinh, sinh hoa bất bại.

(Mệnh ở chỗ tuyệt địa nhưng được tương sinh thì không thể suy tàn sớm được).

Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc chi cơ.

(Sao đã lâm vào nơi miếu vượng, lại xét xem then chốt của sinh khắc)

Mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa chi lý.

(Mệnh đóng vào cường cung, cần quan sát kỹ cái lý chế hóa)

Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối, Lộc Mã tối hỉ giao trì.

(Nhật Nguyệt rất ghét lạc hãm, Lộc Mã rất mừng giao kết với nhau)

Thảng cư Không Vong, đắc thất tối vi yếu khẩn.

(Giả sử cư Không Vong thì đắc hãm lại rất quan trọng).

Nhược phùng bại địa, phù trì đại hữu kì công.

(nếu gặp bại địa thì các yếu tố trợ giúp sẽ có vai trò vô cùng quan trọng).

Tử Vi Thiên Phủ toàn ỷ Phụ Bật chi công,

(Tử Phủ muốn thành công phải hoàn toàn nhờ vào trợ giúp của phù tá tinh Tả Phụ, Hữu Bật)

Thất Sát Phá Quân chuyên ỷ Dương Linh chi ngược.

(Sát Phá thường nương theo Kình (đà) Linh (hỏa) mà làm điều mãnh liệt, hung tàn).

Chư tinh cát, phùng hung dã cát.

(Các sao tốt lành mà gặp hung thì mất tốt lành)

Chư tinh hung, phùng hung dã hung.

(Các sao hung mà gặp Hung thì mất tính hung??? QNB chú: dịch nguyên văn, chứ theo tôi thì câu này có sự thất bản, viết nhầm chữ Cát với Hung, vì lý vài sao Hung mà gặp nhiều Cát tinh hóa giải thì mới mất đi tính hung của chúng được).

Phụ Bật giáp Đế vi thượng phẩm,

Đào Hoa phạm chủ vi chí dâm.

Quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang (= tài giỏi kinh bang tế thế).

Khôi Việt đồng hành, vị cư thai phụ (= vị trí quan tước cỡ Tam Công).

Lộc Văn củng mệnh, quý nhi thả hiền (= vừa sang quý vừa hiền đức).

Nhật Nguyệt giáp tài, bất quyền tắc phú (= chẳng quyền cao thì cũng giàu to).

Mã đầu đới kiếm, trấn vệ biên cương (= trấn giữ, bản vệ biên cương).

Hình Tù giáp Ấn, hình trượng duy ti (= chủ quản ti hành pháp, xử phạt đòn roi).

Thiện Ấm triều cương, nhân từ chi trường (=người nhân từ).

Quý nhập quý hương, phùng chi phú quý (= được hưởng phú quý).

Tài cư tài vị, ngộ giả phú xa (= giàu có xa hoa).

Thái Dương cư Ngọ, vị chi Nhật lệ trung thiên, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú.

(= Mặt trời sáng giữa bầu trời, người quyền quý cực cao, giàu có nhất nhì trong 1 nước).

Thái Âm cư Tý, hào viết Thủy trừng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung gián chi tài.

(= Nước trong soi bóng cành quế, giữ chức vụ quan trọng, có tài can gián vua).

Tử Vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

(= hô 1 tiếng có trăm người dạ ran, cư quan cao thượng phẩm).

Văn Hao cư Dần Mão, vị chi chúng thủy triều đông.

(= Khúc Xương + Phá ở Dần Mão được coi là nước đổ ra bể đông, nghèo).

Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu hợp,

(đối với cả 2 sao Nhật Nguyệt thì chiếu hợp giáp đẹp hơn khi chúng đồng cung tọa thủ).

Ấm Phúc tụ bất phạ hung nguy.

(Lương Đồng gặp thêm các cát tinh thì không sợ hung nguy).

Tham cư Hợi Tý, danh vi “phiếm thủy đào hoa”.

(Tham Lang – tức chánh Đào Hoa tinh – hãm ở các cung hành thủy gọi là “Đào hoa lênh đênh trên sóng nước”).

Hình ngộ Tham Lang, hiệu viết “phong lưu thái trượng”.

(Hình gặp Tham thì gọi theo biệt hiệu là “khoe mẽ phong lưu” – cách này dễ ăn đòn)

Thất Sát Liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi (= dễ chôn thây ở trên đường).

Phá Quân ám diệu đồng hương, thủy trung tác trủng.

(Phá Kị đồng cung – có thêm Xương Khúc – thì dễ chết chìm, táng mạng dưới nước)

Lộc cư Nô Bộc túng hữu quan dã bôn trì,

(Tuy làm quan nhưng vẫn vất vả hoặc làm công việc có tính chất chạy đôn đáo ngược xuôi),

Đế ngộ hung đồ tuy hoạch cát nhi vô đạo.

(Tử Vi gặp Kiếp Không, sát tinh, thì tuy vẫn có phần thành công nhưng là kẻ vô đạo)

Đế tọa kim xa, tắc viết kim dư phù giá,

(Tử Vi cư Ngọ có Tả Hữu chầu + cát tinh là cách vua ngồi xe vàng, thần phù tá xa giá)

Phúc an văn diệu, vị chi ngọc tụ thiên hương.

(Phúc cung an Khôi Việt Xương Khúc là coi như ngọc sáng, truyền đời nắm quyền cao).

Thái Dương hội Văn Xương vu Quan Lộc, hoàng điện triều ban, phú quý toàn mỹ.

(Nhật + Văn Xương ở Quan Lộc cung thì làm quan to trong triều, vừa phú vừa quý).

Thái Âm hội Văn Khúc vu Thê cung, thiềm cung chiết quế, văn chương toàn thịnh.

(Thái Âm + Văn Khúc ở cung Thê thì lấy con gái nhà danh gia, có tài văn chương, thi cử đỗ đạt).

Lộc Tồn thủ vu Điền Tài, đôi kim tích ngọc (= giàu có vô cùng).

Tài Ấm tạo vu Thiên Di, cự thương cao cổ (= đi buôn phát tài lớn).

Hao cư Lộc vị, duyên đồ khất thực.

(Phá Quân hoặc Đại Tiểu Hao -hãm- cùng vị trí với Lộc là số ăn mày).

Tham hội vượng cung, chung thân thử thiết.

(Tham cư Tý Ngọ Mão Dậu, lại trúng chỗ vượng của tam hợp tuổi là số trộm cắp).

Sát cư Tuyệt địa, thiên niên yểu tự Nhan Hồi.

(Sát Tuyệt đồng cung, ngàn năm bạc mệnh, yểu như Nhan Hồi)

Tham tọa Sinh hương, thọ khảo vĩnh như Bành Tổ.

(Tham Tràng Sinh đồng cung thọ như Bành Tổ).

Kỵ ám đồng cư Thân Mệnh Tật Ách, trầm khốn uông doanh,

(Cự Kị cùng cư Mệnh Thân Tật thì mê muội, nghèo khổ, yếu ớt càng nhiều),

Hung tinh hội vu Phụ Mẫu Thiên Di, hình thương phá tổ.

(Hung tinh hội vào Phụ Mẫu, Thiên Di thì hình khắc, dễ bị phạt, bị thương, phá tán tổ nghiệp).

Hình Sát đồng Liêm Trinh vu Quan Lộc, gia nữu nan đào,

(Hình Sát và Liêm Trinh hội ở Quan Lộc thì gông xiềng bắt bớ là khó tránh)

Quan Phù gia Hình Sát vu Thiên Di, ly hương tảo phối.

(Quan Phù và Hình Sát ở Thiên Di thì đi xa kết duyên chồng/vợ).

Thiện Phúc cư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai.

(Thiên Cơ Thiên Đồng đóng vào chỗ Không Vong thì dễ đi tu)

Phụ Bật đơn thủ Mệnh cung, ly tông thứ xuất.

(Phụ or Bật độc thủ ở mệnh là rời bỏ quê quán tổ tông, nếu là chi thứ trong Họ mà ko phải dòng trưởng thì thậm chí còn có thể đổi họ).

Thất Sát lâm vu Thân Mệnh gia ác sát, tất định tử vong.

(Thất Sát + hung sát tinh nơi Thân Mệnh là số chết yểu).

Linh Dương hợp vu Mệnh cung ngộ Bạch Hổ, tu đương hình lục.

(Linh (hỏa) Kình (đà) hội hợp ở Mệnh gặp Bạch Hổ là phải chịu lăng nhục, hình phạt, tra tấn).

Quan Phủ phát vu cát diệu,

(Quan Phủ mà thấy các Cát tinh thì hay)

Lưu Sát phạ phùng Phá Quân.

(Lưu niên sát tinh e ngại gặp Phá Quân vì dễ tai họa ập đến.

QNB chú: có người cho rằng “Lưu Sát” = Lưu Hà + Kiếp Sát thì mới đúng, ngẫm cũng có hợp cái lý về tai họa, nhưng theo mạch văn và lối dùng từ trong toàn bộ cuốn sách này thì “lưu sát” là ám chỉ những sát tinh theo lưu niên hạn như Kình, Đà).

Dương Đà bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù Quan Phù giai tác họa.

(Kình Đà nhờ vào Thái Tuế mà dẫn động lưu hành, Bệnh Phù và Quan Phù đều là tác nhân gây họa).

Tấu Thư Bác Sĩ dữ lưu Lộc, tận tác cát tường.

(Tấu Thư Bác Sĩ cùng Lưu Lộc Tồn đều tạo ra sự hết sức tốt lành).

Lực Sĩ Tướng Quân đồng Thanh Long, hiển kỳ quyền thế.

(Lực Sĩ, Tướng Quân và Thanh Long là hiển lộ về sự quyền lực, quyền thế).

Đồng tử hạn như thủy thượng phao ẩu,

Lão nhân hạn tự phong trung nhiên chúc,

Ngộ sát vô chế nãi lưu niên tối kị.

(Hạn của trẻ nít như là bọt bèo trên mặt nước

Hạn người già tựa đốm lửa giữa gió lộng

Lưu niên hạn gặp phải sát tinh mà không có cát tinh chế giải thì dễ mất mạng).

Nhân sinh vinh nhục hạn nguyên tất hữu hưu cữu,

Xử thế cô bần số trung phùng hồ bác tạp,

Học chí thử thành huyền vi hĩ.

(Hạn vinh nhục của đời người, nguyên trong lúc tốt cũng có 1 vài khi xấu và ngược lại,

Vị thế cô bần của người ta trong xã hội cũng bởi số mệnh toàn tạp mà không thành cách,

Học giả nắm được bấy nhiêu cũng gọi là nắm được lẽ huyền vi rồi).

0 comments on “Thái Vi Phú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *