Tuesday, 07 April, 2020

My Blog

Hình tính phú:


2. Hình tính phú:

Nguyên phu tử vi đế tọa, sinh vi hậu trọng chi dung.

Thiên phủ tôn tinh, dã tác thuần hòa chi thể.

(Tử Vi nam mệnh thủ trung

Uy nghi phúc hậu hình dung an nhàn

Thiên Phủ tôn quý tinh bàn

Hành vi hòa nhã khoan khoan nhịp chèo)

Kim Ô phì mãn, Ngọc Thố thanh kỳ

(Thái Dương hơi mập tiếp theo

Thái Âm thanh tú trăng treo đêm rằm

Thiên Cơ vi bất trường bất đoản chi tư, tình hoài hảo thiện.

(Thiên Cơ bẩm tính thiện căn

Dáng hình dong dỏng nét văn nhân tài)

Vũ Khúc nãi chí yếu chí khẩn chi thao, tâm tính quả quyết.

(Vũ Khúc nhanh nhẹn chẳng sai

Tâm tính quả quyết, có tài lược thao)

Thiên Đồng phì mãn, mục tú thanh kỳ.

(Thiên Đồng phì mãn không cao

Mắt thời rất đẹp trông vào trong veo)

Liêm Trinh mi khoan khẩu khoát diện hoành, vi nhân tính bạo hảo phẫn hảo tranh.

(Liêm Trinh tính tựa cọp beo

Mày rộng miệng lớn thích theo công bình)

Tham Lang vi thiện ác chi tinh, nhập miếu tất ứng trường tủng, xuất viên tất định ngoan hiêu

(Tham Lang thiện ác chi tinh

Nhập miếu cao lớn thân hình nở nang

Nếu mà lạc hãm gian ngoan

Ngạo mạn phóng túng tham lam ai bằng).

Cự Môn nãi thị phi chi diệu, tại miếu đôn hậu ôn lương.

(Cự Môn là chúa thị phi

Nhập miếu đôn hậu cùng vì thiện lương).

Thiên Tướng tinh thần, Thiên Lương ổn trọng, tâm sự ngọc khiết băng thanh.

(Tinh thần ổn trọng Tướng, Lương

Băng thanh ngọc khiết tâm thường thanh cao)

Thất Sát như Tử Lộ bạo hổ phùng hà,

Hỏa Linh tự Dự Nhượng thôn thán trang ách.

Bạo hổ phùng hà hề mục thái hung ngoan,

Thôn thán trang ách hề ám lang thanh trầm.

(Thất Sát uy mãnh làm sao

Hổ dữ thét gào khi gặp khúc sông

Lấy tướng Tử Lộ mà trông

Mắt to, thần dữ chứ không hiền hòa

Hỏa Linh như quỷ dạ xoa

Dự Nhượng rạch mặt thù nhà chẳng quên

Thâm trầm tựa sói trong đêm

Nóng mà chẳng vội chí bền sức dai).

Tuấn nhã Văn Xương mi thanh mục tú,

Lỗi lạc Văn Khúc khẩu thiệt tiện nịnh,

Tại miếu định sinh dị chí,

Thất hãm tất hữu ban ngân.

(Văn Xương tuấn nhã mi thanh

Thông minh mắt sáng lại lanh lợi nhiều

Văn Khúc khéo nói khéo chiều

Quang minh nhưng dễ mang điều thị phi

Nhập miếu dị chí có khi

Lạc hãm có sẹo, da thì lổ loang).

Tả Phụ Hữu Bật ôn lương quy mô, đoan trang cao sĩ.

(Tả Hữu lương thiện đường hoàng

Tựa nguời chí sĩ nghiêm trang dáng hình).

Thiên Khôi Thiên Việt cụ túc, trọng hợp Tam Thai thập toàn mô phạm.

(Khôi Việt phong thái uy nghi

Gặp Tam Thai ấy, tức thì phép khuôn).

Kình Dương Đà La, hình xú mạo thô, hữu kiểu trá thể thái.

(Kình Đà hình xấu nét thô

Thế nhưng thường giả bộ làm mẽ cơ)

Phá Quân bất nhân, bối trọng mi khoan, hành tọa yêu tà gian trá hảo hành kinh hiểm.

(Phá Quân bạo bẽo ơ hờ

Mày rộng lưng dày, ngồi đứng giảo gian)

Tính mạo như xuân hòa ái, nãi thị Lộc Tồn chi tình đức.

(Lộc Tồn hòa ái nhẹ nhàng

Hình tươi dung đẹp xuân tràn khắp thân)

Tình hoài tự hỏa phong xung, thử thành Phá Hao chi uy quyền.

(Ham chơi tính cấp thập phần

Song Hao hội với Phá Quân uy quyền).

Tinh luận miếu vượng tối phạ không vong,

Sát lạc không vong cánh vô uy lực.

(Luận các sao, đã miếu vượng thì rất sợ gặp phải Không Vong,

Sát tinh mà gặp Không Vong thì cũng hoàn toàn chẳng có uy lực).

Quyền Lộc nãi cửu khiếu chi kỳ,

Hao tích tán bình sinh chi phúc.

(Chính Quyền Lộc khiến cho cửu khiếu -mắt, mũi, miệng, tai…- có nét đặc biệt,

Song Hao khiến cho bị tán mất cái phúc cái may vốn có).

Lộc phùng Lương Ấm bão tư tài ích dữ tha nhân,

Hao ngộ Tham Lang tuy dâm tình ư tỉnh để.

(Thiên Lương gặp Lộc là người ôm tài sản của mình đem đi làm từ thiện

Tham Lang (hãm) gặp Song Hao là kẻ có tính tình dâm đãng sâu xa).

Tham tinh nhập vu Mã viên dị thiện dị ác,

Ác diệu phù đồng Thiện diệu bẩm tính bất thường.

(Tham Lang đóng ở đất tứ Mã thì tính dễ thiện cũng dễ biến thành ác,

Ác sát tinh đồng cung với thiện tinh thì tính khí cũng thất thường).

Tài cư Không Vong ba tam lãm tứ,

Văn Khúc vượng cung văn nhất tri thập.

Ám hợp Liêm Trinh vi tham lạm chi tào lại.

(Tài tinh, tài cung ở chỗ Không Vong thì muốn 3 phải làm phải đọc 4, ý nói vất vả kém thông minh,

Văn Xương Văn Khúc ở chỗ vượng thì học 1 biết 10, ý nói thông minh.

Ám tinh mà hội hợp Liêm Trinh thì là lũ viên chức, quan lại tham nhũng).

Thân Mệnh ti số thực gian đạo chi kỹ nhi, trư đồ chi lưu.

Thiện Lộc định thị kỳ cao chi nghệ tế xảo, linh lợi chi nhân.

(Thân Mệnh mà gặp cách làm nghề gian đạo, phường đồ tể,

Có thêm Thiện tinh Lộc tinh thì đoán định là kẻ lanh lợi, tinh thông, cao tay, giỏi nghề).

Nam cư Sinh Vượng tối yếu đắc địa,

Nữ cư Tử Tuyệt chuyên khán Phúc Đức.

(Nam nhân mệnh ở chỗ Sinh Vượng thì phải xem có đắc địa không,

Nữ nhân mệnh ở chỗ Tử Tuyệt thì phải xem trọng cung Phúc Đức).

Mệnh tối hiềm lập vu bại địa,

Tài nguyên khước phạ phùng Không Vong.

(Mệnh rất kị an ở chỗ bại địa,

Tài tinh tài cung thì ghét gặp phải Không Vong).

Cơ Hình Sát Ấm Cô tinh luận tự tục chi cung, gia ác tinh Kị Hao bất vi kỳ đặc.

(Cơ Hình Sát Lương Cô Quả hội hợp khi luận cung Tử Tức, có thêm ác sát tinh với Kị Hao nữa thì chả có gì đáng kể. QNB chú: có lẽ ý muốn nói là tuyệt tự, ko có con cái).

Đà Hao Tù chi tinh thủ Phụ Mẫu chi triền, quyết nhiên phá tổ hình thương.

(Đà La + Hao + Liêm Trinh thủ cung Phụ Mẫu thì quyết đoán là khắc cha mẹ, phá tổ nghiệp, bị hình thương)

Kiêm chi đồng cách nghi tương, căn cơ yếu sát.

(Cộng thêm với xem cách cục và hạn của trẻ con sao cho thích hợp và chặt chẽ).

Tử Vi phì mãn, Thiên Phủ tinh thần.

Lộc Tồn lộc chủ dã ứng hậu trọng.

(Tử Vi béo tốt, Thiên Phủ lanh lợi.

Với cả Lộc Tồn cùng là phúc hậu cẩn thận, giàu có)

Nhật Nguyệt Khúc Tướng Đồng Lương Cơ Xương giai vi mỹ tuấn chi tư,

Nãi thị thanh kỳ chi cách, thượng trường hạ đoản mục tú mi thanh.

(Nhật, Nguyệt, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Cơ, Văn Xương đều có dung nhan đẹp đẽ, tuấn nhã, là cách “thanh kỳ”, thượng trường hạ đoản, mày thanh mắt sáng – QNB chú: khi chúng đắc miếu thì đều được liệt vào các tướng tốt, thanh nhã cao quý theo Nhân Tướng học).

Tham Lang đồng Vũ Khúc hình tiểu thanh cao nhi lượng đại,

Thiên Đồng như Đà Kị phì mãn nhi mục mục tiểu.

(Tham Lang với Vũ Khúc thì dáng hình nhỏ, thanh cao, bao dung,

Thiên Đồng cũng như Đà La, Hóa Kị thì phì mãn và mắt bé).

Kình Dương thân thể tao thương,

Nhược ngộ Hỏa Linh Cự ám tất sinh dị chí.

Hựu trị Hao Sát định chủ hình xú mạo thô.

(Kình Dương thì thân thể dễ có thương tích, nếu gặp cả Hỏa Linh Cự Kị thì tất sẽ có chí hướng quái lạ.

Lại gặp thêm Hao Sát tinh nữa thì nhất định dáng hình xấu xí, diện mạo thô kệch).

Nhược cư Tử Tuyệt chi hạn,

Đồng tử nhũ bộ đồ lao kỳ lực,

Lão giả diệc nhiên thọ chung.

(Nếu ở hạn của Tử, Tuyệt

Thì trẻ nít dễ phải bú ngoài, rất khó nhọc,

Và thọ mạng của người già cũng đáng lo như vậy).

Đó là cương lĩnh bên trong của Số,

Là then chốt tinh vi quan trọng.

Phải nghiền ngẫm chi thấu đáo,

Mà tham thấu cái lẽ huyền diệu.

0 comments on “Hình tính phú:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *